#ผู้สูงวัย

ประกันชีวิตมีกี่ประเภท และประเภทที่ใช่คุณ

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางเงินที่สามารถช่วยบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ แต่ก่อนที่จะตัดสินใจทำ ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าประกันชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่กันกี่ประเภท

ประกันตาม GEN (ERATION) ตอน ประกันที่ใช่สไตล์คน Gen-B

คนทุกเจนเนอเรชั่นย่อมมีภูมิหลัง และความต้องการที่ต่างกัน โดยเฉพาะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างประกันที่ต้องเข้าใจเงื่อนไขความต้องการของตัวเองเสียก่อน

ทำความเข้าใจซักนิดก่อนซื้อประกันสูงวัย

ในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ การทำประกันผู้สูงวัยจึงกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อเพิ่มหลักประกันสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้น