1 นาที

ประกันตาม GEN (ERATION) ตอน ประกันที่ใช่สไตล์คน Gen-B

แชร์

“เพราะความต้องการต่างกัน ทุกสิ่งจึงต้องแตกต่าง” เคยไหมครับทะเลาะกับเจ้านายเพียงแค่วิธีการทำงานต่างกัน ทั้งๆ ที่มันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันแต่ทำไมเจ้านายกลับไม่ค่อยประทับใจซักเท่าไหร่ ชายพีร์มองว่าสถานการณ์นี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างในเรื่องของเจนเนอเรชั่น กล่าวคือบุคคลที่เกิดและใช้ชีวิตในช่วงเวลา เศรษฐกิจ และสังคมที่ต่างกันจึงอาจส่งผลให้มุมมอง หรือความคิดของบุคคลนั้นต่างกันไป ซึ่งรวมไปถึงความต้องการและความเสี่ยงด้วย

อย่างที่รู้กันว่าความเสี่ยงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่ต่างกันก็ตรงที่โอกาสของการเกิดนั่นแหละว่ามันจะมากหรือน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าหากเราสามารถรับรู้ได้ว่าแต่ละช่วงอายุ หรือแต่ละเจนเนอเรชั่นนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยในเรื่องใดก็จะเป็นผลดีต่อการวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือยิ่งดีไปกว่านั้นคือสามารถโอนความเสี่ยงไปได้

ซึ่งเครื่องมือที่นำมาใช้นั้นมีหลากหลายตัวมาก แต่ชายพีร์คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดคือประกัน เนื่องจากเป้าหมายหลักของเครื่องมือนี้คือการคุ้มครอง รับความเสี่ยงแทนเรา ซึ่งในแต่ละเจนเนอเรชั่นนั้นก็ต้องการประกันที่ต่างกัน แต่จะต่างกันอย่างไรชายพีร์เตรียมข้อมูลมาให้แล้วครับ ดังนี้

เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B

บุคคลที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2489 – 2507 (ปัจจุบันอายุระหว่าง 55 – 73 ปี) หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะนิสัยโดยรวมของคนเจนเนอเรชั่นนี้จะเป็นคนที่รู้จักอดออม ประหยัด อดทน และอดกลั้นต่อทุกสถานการณ์ได้ดี เนื่องจากสภาพสังคม และวิถีความเป็นอยู่ของคนเจนเนอเรชั่นนี้ต้องดิ้นรนเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อให้ลูกหลานสบาย ดังนั้นเราจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักเป็นคนในเจนเนอเรชั่นนี้

ความเสี่ยงของชาวเบบี้บูมนั้นส่วนใหญ่อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ เพราะด้วยอายุที่มากก็อาจทำให้โรคต่างๆ เข้ามาถามหาอยู่บ่อยๆ และความเป็นห่วงที่มีต่อลูกหลาน ดังนั้นชายพีร์คิดว่าประกันที่เหมาะสมกับคนเจนนี้คือ “ประกันสุขภาพ” แต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับตรงที่ประกันสุขภาพเนี่ยเมื่อทำตอนที่อายุมากเบี้ยประกันจะสูงมากถ้าใครคิดว่าสบายมากแค่นี้ฉันจ่ายไหวก็ทำเถอะครับเพราะโรคที่จะตามมาในอนาคตราคาสูงกว่าแน่นอน และอีกข้อแม้หนึ่งคือถ้าคุณมีอาการเจ็บป่วยมาอยู่แล้วบริษัทประกันก็อาจปฏิเสธไม่รับทำประกันได้ครับ

ประกันตัวที่สองที่ชายพีร์จะแนะนำสำหรับชาวเบบี้บูมเมอร์คือประกันสูงวัยครับ (อายุรับทำประกัน 50-70 ปี) โดยประกันประเภทนี้จะคล้ายๆ กับประกันชีวิตตรงที่จะมีเงินสดก่อนสดหนึ่งมอบให้แก่ผู้รับผลประผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตลงจากทั้งอุบัติเหตุ และจากการเจ็บป่วย ซึ่งสามารถนำเงินก้อนตรงนี้ส่งต่อไปเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานได้

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

5 เหตุผลที่ควรมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ PA คือ ประกันภัยที่ให้ควา...

มีประกันสุขภาพ และประกันชีวิตอยู่แล้ว ประกันอุบัติเหตุยังจำเป็นอยู่ไหม??

ประกันอุบัติเหตุ มักเป็นประกันที่ถูกพูดถึงน้อยที่สุด เพราะห...