2 นาที

รู้ไว้ไม่เสียหาย : กรณีไหนบ้างที่ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง

แชร์

“รถยนต์” ยังคงเป็นทรัพย์สินที่คนส่วนใหญ่ต่างก็อยากมีไว้ในครอบครอง เพราะสามารถสร้างประโยชน์ที่มากมาย พร้อมทั้งความสะดวกสบายที่ใครๆ อยากจะมี แต่อย่างที่รู้กันดีว่ารถยนต์ก็เหมือนกับดาบ 2 คมที่นำพามาทั้งข้อดี และข้อเสีย ซึ่งข้อเสียหลักๆก็คือ ความอันตรายที่คาดไม่ถึงอย่าง “อุบัติเหตุบนท้องถนน”  

จากผลสำรวจ Global Report on Road Safety 2018 พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 32.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 22,491 คน (60 คนต่อวัน) ในเมื่ออุบัติเหตุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นหลักประกันให้เราพึ่งพาในยามยากอย่าง “ประกันรถยนต์” ก็อาจเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ 

“การทำประกันรถยนต์” คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับเรื่องความคุ้มครองที่จะได้รับมากกว่าข้อยกเว้น หรือกรณีที่ประกันไม่คุ้มครอง ซึ่งข้อมูลนี้โดยทั่วไปแล้วตัวแทน หรือโบรกเกอร์มักไม่ค่อยบอกกับผู้ซื้อ เพราะสามารถอ่านเองได้จากเล่มกรมธรรม์ แต่ด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ และใช้ภาษากฎหมายที่ยากต่อการเข้าใจส่งผลให้ผู้ทำประกันบางรายละเลยที่จะอ่าน ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสิทธิประโยชน์มากมายที่ผู้ทำประกันรถยนต์ควรได้รับ 


ประกันรถยนต์


กรณีที่ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง 


กรณีที่ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครองสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ ดังนี้


ประกันรถยนต์


1.หมวดเงื่อนไขทั่วไป 

ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครองความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อมที่เกิดจากกรณีเหล่านี้ 

 • สงคราม การรุกราน การกระทําของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็น การทําสงคราม 
 • สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึด อํานาจการปกครองโดยกําลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับ การลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 
 • วัตถุอาวุธปรมาณู 
 • การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู 


ประกันรถยนต์


2.หมวดความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 


ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครองความรับผิดที่เกิดจากกรณีเหล่านี้ 

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง 
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น 
 • การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 
 • การใช้รถยนต์ลากจูงหรือผลักดัน ยกเว้นในกรณีรถที่ถูกผลักดัน หรือลากจูงได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงตามใบจดทะเบียน หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 
 • ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทําขึ้น  กล่าวคือเซ็นต์ยอมรับว่าตนเองได้กระทำผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 • การขับขี่ในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 


ประกันรถยนต์


3.หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ 


ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครองความเสียหายที่จากกรณีเหล่านี้  

 • การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ 
 • การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักร กลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ 
 • ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจํานวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต  
 • ความเสียหายต่อยางรถยนต์ ที่มาจากการฉีกขาด หรือการระเบิด  
 • ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นเวลานาน ยกเว้นกรณีที่ต้องรอคิวซ่อม หรือเกิดความล่าช้าในการซ่อม 
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีใบขับขี่รถยนต์ 


หมายเหตุ แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่  “การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีใบขับขี่รถยนต์” แต่ผู้ขับขี่คนนั้นถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ จะถือว่าเป็นข้อยกเว้น 


ประกันรถยนต์การรู้ข้อมูลเกี่ยวข้อยกเว้น หรือกรณีที่ประกันไม่คุ้มครองจะช่วยให้ผู้ทำประกันสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำ หรือสถานการณ์ที่ทำให้ประกันรถยนต์ไม่ก่อประโยชน์อะไร และอาจทำให้คุณต้องเสียเงินจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น 


ขอบคุณหล่งข้อมูล : thairath.co.th, frank.co.th

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพเดี่ยว กับประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติม ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันนั้นมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยว (ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต) และประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (ทำพ่วงประกันชีวิต) แล้วแต่ละแบบมีลักษณะต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เราควรเลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบ

“เงื่อนไขจ่ายเงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่งง”

ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ใครกำลังมองหาของขวัญที่ถูกใจผู้สูงอายุวัยเก๋า และช่วยเบาใจลูกหลานอย่างเรา ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุน