2 นาที

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน : สร้างความคุ้มครอง พร้อมความคุ้มค่า

แชร์

ในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรัง นอกจากความตายและภาษี – เบนจามิน แฟรงคลิน  ณ ช่วงเวลานี้คงไม่มีคำคมไหนจะเหมาะสมไปกว่าคำคมนี้อีกแล้ว เพราะไม่ว่ายุคสมัยจะแปรเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ภาษีก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีที่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่าง “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” 

ภาษีเงินได้บุคลธรรมดาเป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และเมื่อมีการเสียภาษีเกิดขึ้น ก็ย่อมมีเรื่องของการขอลดหย่อนภาษีตามมา โดยรายการลดหย่อนภาษีกลุ่มแรกที่เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักนั้นตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่า  “ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว” จ่ายเพียงครั้งเดียวแต่กลับได้ประโยชน์ทั้งช่วยบริหารความเสี่ยง และลดหย่อนภาษี ซึ่งจะเป็นสิทธิลดหย่อนไหนกลุ่มไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก “ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน”  
ลดหย่นภาษี66
ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน มีดังนี้ 
ประกันสังคม  
โดยทั่วไปกฎหมายกำหนดไว้ว่าประกันสังคมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 9,000 บาท แต่เนื่องจากในปี 2564 มีการปรับลดการส่งอัตราเงินสมทบประกันสังคมลงทำให้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 6,300 บาท 
ประกันชีวิตทั่วไป สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 • เบี้ยประกันชีวิตทั่วไปจากกรมธรรม์ทุกฉบับที่เราจ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
 • กรมธรรม์ประกันต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป 
 • ต้องทำกับบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศไทย 
 • หากกรมธรรม์มีการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนระหว่างสัญญา จะต้องได้รับเงินคืน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ถ้าคืนตามช่วงระยะเวลา เช่น กรมธรรม์ประกันของเราเป็นแบบจ่ายคืนทุก 3 ปี ยอดเงินคืนจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมในแต่ละช่วง 
ยกตัวตัวอย่างเช่น เบี้ยประกันสะสมที่เราจ่ายไปตลอด 3 ปีคือ 30,000 บาท เงินปันผล หรือผลตอบแทนระหว่างสัญญาจะต้องไม่เกิน 6,000 บาท จึงจะสามารถนำใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เลือกซื้อประกันชีวิตที่ใช่ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจากตรงนี้ได้เลย!!!

เงินฝากแบบมีประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 • มีกำหนดระยะเวลาฝาก  10 ปีขึ้นไป 
 • ต้องเป็นธนาคารที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีให้บริการอยู่ 2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 
 • ไม่ถอนเงินออกจากบัญชีจนกว่าจะถือครบ 10 ปี 
 • มีหลักจากธนาคารผู้รับฝากเงินชัดเจน 
ประกันสุขภาพตัวเอง สำหรับปีภาษี 66 สามารถนำไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 • ประกันสุขภาพที่เราทำต้องจัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เนื่องจากเจ็บป่วยและเจ็บ อีกทั้งมีค่าชดเชยให้ในกรณีที่ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป และบาดเจ็บ 
 • ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses) 
 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 
 • ผู้ยื่นภาษีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทประกันว่าต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำส่งข้อมูลการขอใช้สิทธิไปยังสรรพากรในวันที่ 7 มกราคมของทุกปี 
หมายเหตุ หากรวมเบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง และเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตแล้วสามารถนำไปลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท  
ยกตัวเอย่างเช่น นาย noon จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปรวมแล้ว 100,000 บาท และจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพไปอีก 10,000 บาท หากมองเผิน ๆ คงคิดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 110,000 บาท แต่ในทางกฎหมายกำหนดว่าเบี้ยประกันทั้งสองประเภทนี้เมื่อรวมกันแล้วสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท 


เลือกซื้อประกันสุขภาพที่ใช่ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจากตรงนี้ได้เลย!!!

ประกันสุขภาพพ่อแม่ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
พ่อแม่ตนเอง
 • ผู้ยื่นภาษีต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 /ปีภาษี
 • ผู้ยื่นภาษี พ่อ หรือแม่ คนใดคนหนึ่งต้องอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วัน
 • ประกันสุขภาพของพ่อแม่ต้องให้ความในลักษณะดังต่อไปนี้
  – ประกันสุขภาพที่เราทำต้องจัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เนื่องจากเจ็บป่วยและเจ็บ อีกทั้งมีค่าชดเชยให้ในกรณีที่ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป และบาดเจ็บ ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 
  – ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses) 
  – ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 

ประกันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถเบาภาระเรื่องภาษีได้ แต่ก็เป็นแค่เพียงหนึ่งตัวเลือกจากหลายๆ ทางเท่านั้น เราไม่อยากให้ทุกคนซื้อประกันเพียงแค่ต้องการนำมาลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียว เพราะว่าจุดประสงค์หลักของการการทำประกันคือการ “ป้องกันความเสี่ยง ( Risk Prevention) และปกป้องความมั่งคั่ง” (Wealth Protection) ของตัวเรา หรือบุคคลอันเป็นที่รัก ส่วนผลประโยชน์อื่น ๆ ให้ถือซะว่าเป็นผลกำไร  
หากใครเริ่มสนใจอยากจะมีประกันซักกรมธรรม์ไว้ในครอบครองแล้วล่ะก็ อย่าลืมแวะมาที่ noon.in.th นะ เพราะเรามีระบบช่วยคัดสรรแบบประกันที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมีระบบช่วยเปรียบเทียบแบบประกันเพื่อให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุด อย่าลืม อยากซื้อประกันเมื่อไหร่ก็แวะมาที่ noon .in.th 
ขอบคุณที่มา  กรมสรรพากรtaxbugnoms, itax

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ออกจากงาน ยื่นภาษีเงินได้อย่างไร

การออกจากงานไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ หรือถูกเชิญออกล้วนต่างหนีไม่พ้นในเรื่องของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับใครที่สงสัยว่าการยื่นภาษีของผู้ที่ออกจากงานแล้วนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือวิธีการที่แตกต่างไปจากที่เคยยื่นภาษีแค่ไหน

7 ข้อคิดสู่ความสำเร็จจากนักลงทุนตัวพ่อ วอเรน บัฟเฟต์

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก เขามีเคล็ดลับในการลงทนุอย่างไรให้ตัวเองร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 128.3 พันล้านดอลลาร์