#ภาษีเงินได้บุุคธรรมดา

สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 64

ใกล้หมดเวลาวางแผนลดหย่อนภาษีปี64 แล้ว ใครยังไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นใช้สิทธิลดหย่อนภาษีครบหรือยังสามารถตรวจจากเช็คลิสต์ สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 64 ได้เลย