1 นาที

เกณฑ์ใหม่ “เบิกค่ารักษาป่วยโควิด” จากสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ

แชร์

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ส่งผลให้สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ปรับปรุงแนวทางในการการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพในส่วนของรายละเอียดความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก และค่าชดเชยรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด-19 ให้สอดคล้องประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อโควิด-19 ที่จะเข้าเป็น “ผู้ป่วยใน” ในโรงพยาบาล จะต้องมีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข “ข้อใดข้อหนึ่ง” ดังนี้


เบิกค่ารักษาโควิดดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ต้องการทำเรื่องเคลมค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายวันจากการนอนโรงพยาบาล หรือ hospitel ในฐานะผู้ป่วยในจะต้องมีอาการที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ข้อที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดเท่านั้น ไม่เช่นนั้นผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด


อ่านข่าว “สมาคมประกันชีวิตไทย ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 Covid 19) ของภาคธุรกิจประกันชีวิต”

วางแผนคุ้มครองค่าห้อง ในการเข้ารักษาในโรงพยาบาล


ขอบคุณข้อมูลจาก : prachachat.net, siamrath.co.th, tlaa.org

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ออกจากงาน ยื่นภาษีเงินได้อย่างไร

การออกจากงานไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ หรือถูกเชิญออกล้วนต่างหนีไม่พ้นในเรื่องของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับใครที่สงสัยว่าการยื่นภาษีของผู้ที่ออกจากงานแล้วนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือวิธีการที่แตกต่างไปจากที่เคยยื่นภาษีแค่ไหน

7 ข้อคิดสู่ความสำเร็จจากนักลงทุนตัวพ่อ วอเรน บัฟเฟต์

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก เขามีเคล็ดลับในการลงทนุอย่างไรให้ตัวเองร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 128.3 พันล้านดอลลาร์