1 นาที

เกณฑ์ใหม่ “เบิกค่ารักษาป่วยโควิด” จากสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ

แชร์

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ส่งผลให้สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ปรับปรุงแนวทางในการการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพในส่วนของรายละเอียดความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก และค่าชดเชยรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด-19 ให้สอดคล้องประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อโควิด-19 ที่จะเข้าเป็น “ผู้ป่วยใน” ในโรงพยาบาล จะต้องมีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข “ข้อใดข้อหนึ่ง” ดังนี้


เบิกค่ารักษาโควิดดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ต้องการทำเรื่องเคลมค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายวันจากการนอนโรงพยาบาล หรือ hospitel ในฐานะผู้ป่วยในจะต้องมีอาการที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ข้อที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดเท่านั้น ไม่เช่นนั้นผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด


อ่านข่าว “สมาคมประกันชีวิตไทย ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 Covid 19) ของภาคธุรกิจประกันชีวิต”

วางแผนคุ้มครองค่าห้อง ในการเข้ารักษาในโรงพยาบาล


ขอบคุณข้อมูลจาก : prachachat.net, siamrath.co.th, tlaa.org

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพเดี่ยว กับประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติม ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันนั้นมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยว (ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต) และประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (ทำพ่วงประกันชีวิต) แล้วแต่ละแบบมีลักษณะต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เราควรเลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบ

“เงื่อนไขจ่ายเงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่งง”

ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ใครกำลังมองหาของขวัญที่ถูกใจผู้สูงอายุวัยเก๋า และช่วยเบาใจลูกหลานอย่างเรา ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุน