1 นาที

สรุป ครบ จบทุกประเด็นเรื่องการเคลมประกันการเดินทางต่างประเทศ

แชร์

ประกันการเดินทาง
การมีประกันการเดินทางจะช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจได้ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนมักรู้สึกว่าการเคลมประกันการเดินทางมักเป็นเรื่องที่ดูยุ่งยาก และวุ่นวาย แต่บทความนี้จะช่วยสรุปทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลมประกันการเดินทางต่างประเทศให้คุณสามารถเคลมประกันได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องเตรียม หรือขั้นตอนการเคลม
เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อเคลมประกันการเดินทาง
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมประกันเดินทาง
สามารถขอได้จากตัวแทนประกัน หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทประกันที่เราทำ
 • ตั่วเครื่องบินที่มีชื่อและรายละเอียดการเดินทางชัดเจน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง/วีซ่า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 • เอกสารอื่นๆ แบ่งแยกตามกรณี ดังนี้
  • ไฟลท์บินยกเลิกหรือดีเลย์
เอกสาร check
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินค่าสินไหม  
หนังสือยืนยันจากสารการบินหรือผู้ขนส่งระบุสาเหตุและระยะเวลาการเดินทางล่าช้า  
 • กระเป๋าเสียหายหรือสูญหาย
เอกสาร check
รูปถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย  
หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง  
หนังสือรับรองการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  
ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย  
 • เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
เอกสาร check
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล  
ต้นฉบับใบรับรองแพทย์  
 • กรณีเสียชีวิต
เอกสาร check
สำเนาใบมรณบัตร   
รายงานการชัณสูตรพลิกศพและสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์  
ขั้นตอนการเคลมประกันการเดินทาง
 1. เมื่อเกิดเหตุขึ้นให้ติดต่อตัวแทน หรือบริษัทประกันที่คุณได้ทำการซื้อประกันการเดินทางมา เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 2. กรอกเอกสารรายละเอียดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมประกันเดินทาง
 3. ส่งเอกสารที่บริษัทผู้รับประกันร้องขอ
 4. รอการติดต่อกลับจากหน้าที่
 5. ในนกรณ๊ที่เอกสารไม่ครบ หรือทางบริษัทผู้รับประกันต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ดำเนินการเตรียมเอกสารดังกล่าว และรีบดำเนินการส่งให้ทันท่วงทีเพื่อให้การพิจารณาการเคลมประกันการเดินทางไม่ล่าช้าจนเกินไป
ส่วนใหญ่แล้วสำหรับขั้นตอนการพิจารณาการเคมประกันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 15 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ทั้งระยะเวลาการเคลมประกันการเดินทางอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละบริษัท

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ออกจากงาน ยื่นภาษีเงินได้อย่างไร

การออกจากงานไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ หรือถูกเชิญออกล้วนต่างหนีไม่พ้นในเรื่องของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับใครที่สงสัยว่าการยื่นภาษีของผู้ที่ออกจากงานแล้วนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือวิธีการที่แตกต่างไปจากที่เคยยื่นภาษีแค่ไหน

7 ข้อคิดสู่ความสำเร็จจากนักลงทุนตัวพ่อ วอเรน บัฟเฟต์

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก เขามีเคล็ดลับในการลงทนุอย่างไรให้ตัวเองร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 128.3 พันล้านดอลลาร์