1 นาที

“เงื่อนไขจ่ายเงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่งง”

แชร์

ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ใครกำลังมองหาของขวัญที่ถูกใจผู้สูงอายุวัยเก๋า และช่วยเบาใจลูกหลานอย่างเรา ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุน  

ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ คืออะไร  

ประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่แยกออกมาจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ ซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุ 50  70 ปี หรือ 75 ปี โดยจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ  เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวอาจทำให้ไม่สามารถทำประกันชีวิตแบบทั่วไปได้  ดังนั้น “ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ” จึงอาจเป็นทางเลือกที่สามารถทำทดแทนประกันชีวิตแบบทั่วไปได้ เพราะไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพใดๆ  


เงื่อนไขความคุ้มครอง 

 • จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตเท่านั้น  
 • เสียชีวิตภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์อนุมัติ 
 1. จากโรคภัยไข้เจ็บ บริษัทประกันจะจ่ายคืนเฉพาะเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว บวกด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 2% ของจำนวนเบี้ยประกัน 
 2. จากอุบัติเหตุ  บริษัทประกันจะจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้ 
 • เสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 ขึ้นไปของวันที่กรมธรรม์อนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นจากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ บริษัทประกันจะจ่ายชดเชยสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้ 
 • มีชีวิตอยู่จนครบตามสัญญาประกัน บริษัทประกันจะจ่ายเงินคืนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้ 
 • ไม่คุ้มครองในกรณีทุพพลภาพ และเจ็บป่วย ยกเว้นเราจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมพ่วงไว้กับกรมธรรม์ด้วย 

“เงื่อนไขจ่ายเงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่งง” 


ประกันผู้สูงอายุ


หากใครที่ตัดสินใจได้แล้วว่าวันแม่ปีนี้แหละจะซื้อประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุเป็นของขวัญให้กับคนที่รัก เราอยากให้ระวังเรื่องข้อยกเว้นที่ประกันไม่คุ้มครองด้วย เพราะหากผิดเงื่อนไขข้อใดก็ตามประกันจะไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้อย่างแน่นอนประกัน 


ข้อยกเว้นที่ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุไม่คุ้มครอง 
 • จงใจฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกันเริ่มคุ้มครอง วันต่ออายุ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย  
 • ถูกฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์ 
 • เสียชีวิตภายในระยะเวลา 90 วันด้วยโรคเหล่านี้ประกันไม่คุ้มครอง 
 1. โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ 
 2. โรคเบาหวาน 
 3. โรคมะเร็งลำไส้ 
 4. โรคลมชัก 
 5. โรคดีซ่าน 
 6. โรคตับแข็ง 
 7. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 8. โรคความดันโลหิตสูง 
 9. โรคไตวาย 


ดังนั้นการที่จะได้ประโยชน์จากประกันชีวิตของผู้สูงอายุอย่างคุ้มค้าและได้ประโยชน์สูงสุดก็ควรต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดอย่างรอบคอบ 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th/th/retirement, aommoney.com, insurethink.com


วางแผนเกษียณอย่างมั่นคงด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ
กดที่นี่!! เพื่อค้นหาประกันที่ใช่

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพเดี่ยว กับประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติม ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันนั้นมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยว (ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต) และประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (ทำพ่วงประกันชีวิต) แล้วแต่ละแบบมีลักษณะต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เราควรเลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบ

วิธีวางแผนซื้อประกันชีวิตต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอ​

หากคุณกำลังวางแผนซื้อประกันอยู่ล่ะก็ นอกต้องรู้แล้วว่าจะทำประนแบบไหนแล้วนั้น การพิจารณาว่าจะต้องทำทุนประกันเท่าไหร่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้ เพื่อให้การทำประกันชีวิตนั้นเป็นไปอย่างที่คิด เรามี 5 หลักในการพิจารณาเลือกทุนให้เหมาะสมดังนี้