1 นาที

สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 64

แชร์

ใกล้หมดเวลาวางแผนลดหย่อนภาษีปี 64 แล้ว ใครยังที่ยังไม่ได้หาตัวช่วยลดหย่อนภาษีรีบหาด่วน แต่สำหรับคนที่วางแผนลดหย่อนภาษีเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว แน่ใจแค่ไหนหรอว่าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ครบถ้วนแล้ว ถ้ายังไม่แน่ใจลองเข้ามาเช็คให้ชัวร์ได้ที่ “สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 64” รีบเช็ค!! ก่อนไม่มีโอกาสค่าลดหย่อนภาษีภาระส่วนตัวและครอบครัว
รายการลดหย่อนภาษีหักลดหย่อนภาษีได้
ส่วนตัว  60,000 บาท 
คู่สมรส   60,000 บาท 
บุตรคนแรก  30,000 บาท 
บุตรคนที่ 2 ขึ้นไป(เกิดก่อนปี 61)   60,000 บาท 
บุตรคนที่ 2 ขึ้นไป(เกิดตั้งแต่ปี 61)  60,000 บาท 
บิดา – มารดา(คนละ) 30,000 บาท 
ค่าฝากครรภ์/คลอดบุตร 60,000 บาท 
ค่าเลี้ยงดูผู้พิการ/ทุพพลภาพ (คนละ)    60,000 บาท 


ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน 
รายการลดหย่อนภาษี หักลดหย่อนภาษีได้
ประกันสังคม   5,850 บาท 
ประกันสุขภาพพ่อแม่ 15,000 บาท 
ประกันสุขภาพ(ตัวเอง)  25,000 บาท 
ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต 100,000 บาท 


หมายเหตุ หากรวมเบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง และเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตแล้วสามารถนำไปลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท  ค่าลดหย่อนกลุ่มเพื่อการออมและการเกษียณ
รายการลดหย่อนภาษี หักลดหย่อนภาษีได้
ประกันชีวิตแบบบำนาญ 15% ของเงินได้ (ไม่เกิน 200,000 บาท) 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 30% ของเงินได้  
(ไม่เกิน 500,000 บาท) 
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)  30% ของเงินได้  
(ไม่เกิน 200,000 บาท) 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD.) /สังเคราะห์ครูเอกชน /กองทุนบำนาญราชการ (กบข.) 15% ของเงินได้ (ไม่เกิน 500,000 บาท) 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่เกิน 13,200 บาท 
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF-EXTRA)  200,000 บาท 


หมายเหตุ ประกันชีวิตแบบบำนาญ  กองทุน RMF กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำนาญราชการ(กบข.) กองทุนสังเคราะห์ครูเอกช กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเมื่อรวมแล้วสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี 


ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบรืจาค
รายการลดหย่อนภาษี หักลดหย่อนภาษีได้
สนับสนุนพรรคการเมือง   10,000 บาท 
การศึกษา กีฬา และช่วยเหลือสังคม  2 เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว (รายได้สุทธิ) 
สนับสนุนสถานพยาบาลรัฐ 2 เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว (รายได้สุทธิ) 
บริจาคอื่นๆ /บริจาคช่วยเหลือโควิด-19  ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ที่เหลือหลังจากหักค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่าย(เงินได้สุทธิ) และเงินบริจาคแบบ 2 เท่า  

ค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ
รายการลดหย่อนภาษี หักลดหย่อนภาษีได้
ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 100,000 บาท 
โครงการบ้านหลังแรก (2558 – 2559) ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 120,000 บาท 
มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท รายการลดหย่อนภาษีปี 64

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

3 แนวคิดเลือกทุนประกันชีวิตที่เหมาะกับคุณ

แนวคิดที่นักวางแผนการเงินส่วนใหญ่เลือกใช้ในการคำนวณหาทุนประกันที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รับรองว่าซื้อประกันคราวนี้ไม่มีพลาดแน่นอน

ประกันสุขภาพแบบไหนที่ใช่เรา

คู่มือฉบับนี้ที่จะช่วยให้มือใหม่ หรือมือเก๋าเข้าใจ และสามารถซื้อประกันสุขภาพได้อย่างคุ้มค่ามากกว่าที่เคย