1 นาที

เตือนแล้วนะ! เอกสารสำคัญที่ต้องมีเมื่อยื่นภาษี

แชร์

ช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 66 วนมาอีกครา ช่างพาใจหวั่นไหว ปีนี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ยากนักเกินหยั่งรู้ แต่ถ้าคุณที่ยังไม่แน่ใจว่าฉันต้องยื่นภาษีหรือเปล่า เข้าไปหาคำตอบผ่านบทความ “ใครมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีบ้าง” ได้เลย

สำหรับใครที่นั่งยัน นอนยัน ยืนยันแล้วว่าฉันเนี่ยแหละตัวแม่ที่ต้องยื่นภาษีแบบขแงอทร่ ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นภาษีให้พร้อมด้วยนะ เพราะเอกสารบางประเภททอาจต้องใช้เวลานานในการขอ และเพื่อให้เพื่อนๆ ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความไม่พร้อม ลองเช็คดูหน่อยว่าเอกสารที่มีอยู่ในมือนั้นครบหรือยัง 

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนยื่นภาษีออนไลน์ 
 1. เอกสารหลักฐานแสดงการมีรายได้ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่ได้รับจากนายจ้าง ซึ่งใบ 50 ทวิจะมีรายละเอียดสำคัญๆ อาทิเช่น รายได้รวม เงินสมทบประกันสังคมทั้งหมด เป็นต้น 
 2. หลักฐานค่าลดหย่อนกลุ่มต่างๆ (ถ้ามี) 

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว

ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน
 • เบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพของผู้ยื่นภาษี ไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆ แต่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนต่อตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทประกันจะส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรภายในวันที่  7 มกราคมของปีถัดไป โดยผู้ยื่นภาษีสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันได้ที่ My Tax Account 
 • เบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆ แต่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนต่อตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทผู้ประกันจะส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรภายในวันที่  7 มกราคมของปีถัดไป โดยผู้ยื่นภาษีสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันได้ที่ My Tax Account 
หมายเหตุ  เบี้ยประกันชีวิตของบิดา-มารดาไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 
อ่านรายละเอียดเค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน 
ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • หนังสือรับรองการเสียดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสามารถขอได้จากธนาคาร 
 • ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม = สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีชื่อของผู้ยื่นภาษีเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ลงหุ้น หรือลงทุนในการจัดตั้งของบริษัทหรือห้างหุ้รส่วนนิติบุคคล สามารถขอได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  อ่านรายละเอียดค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาค
 • กรณีบริจาคผ่าน e-Donation ไม่ต้องเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานใด เพราะทางสรรพากรสารถเข้าไปตรวจสอบในระบบได้  
 • กรณีบริจาคทั่วไปต้องมีใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้ยื่นภาษีเป็นผู้บริจาค 
 • บริจาคเพื่อพรรคการเมือง ใบเสร็จ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ช่วยยืนยันว่าผู้ยื่นภาษีได้บริจาคช่วยเหลือพรรคการเมือง อาทิเช่น ใบโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้ยื่นภาษีบริจาคให้แก่พรรคการเมือง เป็นต้น 
  อ่านรายละเอียดค่าลดหย่อนกลุ่มบริจาค และบริจาคเพื่อพรรคการเมือง
Infographic-checklist เอกสารที่ควรมีก่อนยื่นภาษี
ภาษี 66

ขอบคุณที่มา : taxbugnoms, กรมสรรพากร, bangkokbiznews

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ยื่นภาษีไม่ทัน มีทางแก้อะไรบ้าง?

ตายแล้ว!!! มัวแต่ทำนู้นทำนี่จนลืมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90/91) ไปเลย แล้วอย่างนี้จะเอาไงต่อดีล่ะ ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะบทความนี้มีคำตอบ

พนักงานเงินเดือนยื่นภาษีออนไลน์ง่ายๆ แค่นี้เอง!

หมดกังวลเรื่องยื่นภาษี! บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการยื่นภาษีออนไลน์สำหรับพนักงานเงินเดือนแบบง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน