1 นาที

8 เรื่องต้องรู้ก่อนคิดกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต

แชร์

หลายคนที่กำลังอ่านบทความนี้คงเคยอยากลงทุนทำกิจการสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างตัว สร้างชีวิต และเป็นการวางแผนสู่อนาคตให้กับตัวเอง ครอบครัว หรือคนที่เรารัก แต่การหาผู้ร่วมลงทุนหรือแบ่งเงินเก็บจำนวนมากเพื่อมาเปิดธุรกิจให้ทันท่วงทีอาจจะเป็นไปได้ยาก เลยหันมามองการกู้เงินซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถหาเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกู้เงินก็มีหลากหลายรูปแบบ เสี่ยงหน่อยก็กู้นอกระบบ ครั้นจะกู้ยืมเงินในระบบก็ค่อนข้างเหนื่อยเอาการ เพราะต้องหาคน หรือทรัพย์สินมาค้ำ และถ้าเราไม่ใช่พนักงานที่มีรายได้ประจำก็ยากมากที่จะกู้ผ่าน แต่รู้หรือไม่สำหรับคนที่ทำประกันชีวิตไว้สามารถขอกู้เงินจากกรมธรรม์ได้ ซึ่งโอกาสกู้ผ่านมีค่อนข้างสูง และไม่น่ากลัวเหมือนหนี้นอกระบบ 

อะไรคือการกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต? 
การกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต คือการกู้เงินจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ก่อน โดยยังคงให้ความคุ้มครองชีวิตอยู่เหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ซึ่งเงื่อนไขการชำระหนี้คืนก็เหมือนกับการกู้ยืมเงินผ่านธนาคารทั่วไป กล่าวคือต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกับบริษัทประกันไว้ แต่ก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงินจากกรรมธรรม์ประกันชีวิตเราอยากให้ผู้เอาประกันทุกท่านทราบถึง 8 เรื่องสำคัญนี้ก่อน เพื่อที่จะได้ลดความผิดพลาดในการทำธุรกรรมครั้งนี้
8-things-should-know-before-take on loan-from-insurance-policy
8 เรื่องต้องรู้ก่อนคิดกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 1. ต้องเป็นผู้เอาประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
  ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ เพราะเงื่อนไขระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นผู้เอาประกันของกรมธรรม์ที่จะกู้เท่านั้น หากเป็นเพียงผู้ชำระเบี้ยแต่ไม่ได้เป็นผู้เอา(ประกัน) ก็ไม่มีสิทธิที่จะกู้ได้ 
 2. กู้เงินได้เมื่อส่งเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป 
  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในปีที่ 1 และ 2 ของการชำระเบี้ยประกัน ตัวกรมธรรม์จะยังไม่มีมูลค่าเงินสด หรือถ้ามีก็น้อยมากจนอาจไม่คุ้มที่จะทำเรื่องกู้เงินจากกรมธรรม์ 
  หมายเหตุ มูลค่าเงินสด (CASH VALUE) คือมูลค่าที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ทำประกันได้ส่งเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง และยิ่งส่งเบี้ยประกันนานเท่าไหร่ มูลค่าเงินสดก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น และโดยทั่วไปมูลค่าเงินสดจะเกินขึ้นตั้งแต่ปีที่ 2 หรือ 3 ปี ขึ้นไป 
 3. กรมธรรม์ยังต้องมีผลบังคับและไม่ได้ใช้สิทธิใช้เงินสำเร็จหรือขยายเวลาไปแล้ว 
 4. ต้องเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ตลอดชีพ และบำนาญ 
  เนื่องจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบำนาญเป็นแบบประกันชีวิตที่สามารถเกิดมูลค่าเงินสดได้ เนื่องจากประกันทั้ง 3 แบบนี้มีระยะเวลาการส่งเบี้ยประกันที่ค่อนข้างนานกว่าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว เงินส่วนที่เหลือจะนำไปเก็บสะสมในกรมธรรม์ประกันชีวิตของเรา หรือที่เรียกว่ามูลค่าเงินสดกรมธรรม์ และเมื่อมีมูลค่าเงินสดมากพอก็ทำให้สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
 5. วงเงินกู้ต้องไม่เกินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต 
  สามารถตรวจสอบวงเงินกู้ได้จากเล่มกรมธรรม์ของเรา ซึ่งจะอยู่ในหน้าตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย โดยวงเงินที่สามารถกู้ได้จะเท่ากับ หรือไม่เกิน “เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย”  
 6. ดอกเบี้ยเงินกู้กรมธรรม์ = ดอกเบี้ยคำนวณเบี้ยประกัน + 2% (ต่อปี) 
  บริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณเบี้ยประกันอยู่ประมาณ 2% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้รับประกัน โดยส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ที่ 6-8% ต่อปี 
 7. กรมธรรม์สิ้นสุดทันที หากเงินต้น+ดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายมีจำนวนมากกว่ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ 
  ถ้าเราไม่ยอมชำระเงินที่กู้ยืมจากกรมธรรม์ประกันชีวิต และมูลค่าที่คงค้างอยู่มีจำนวนมากกว่ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในปีนั้นๆ จะทำให้กรมธรรม์ของเราสิ้นสุดความคุ้มครองก่อนวันครบกำหนด หรือทำให้เงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามสัญญากรมธรรม์ลดลงตามจำนวนหนี้ที่ยังคงค้างชำระ 
 8. ต้องชำระเบี้ยในงวดนั้นให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
  หากในช่วงเวลาที่เรากำลังจะทำเรื่องกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่ยังไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันในงวดนั้นๆ จะต้องชำระค่าเบี้ยประกันให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถทำเรื่องกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
สำหรับผู้ที่มีประกันชีวิตอยู่ในครอบครอง และต้องการแหล่งเงินกู้เพื่อนำไปต่อยอด หรือเสริมสภาพคล่อง การกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมศึกษาเงื่อนไข และตรวจสอบรายละเอียดการกู้ให้ดีก่อนตัดสินใจ และสำหรับใครที่กำลังมองหากรมธรรม์ประกันชีวิตีๆ ซักตัว noon อาจช่วยให้การเลือกซื้อประกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะเรามีระบบช่วยคัดกรองแบบประกันที่เหมาะสม และยังสามารถนำกรมธรรม์ที่สนใจมาเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเพื่อให้ผู้ที่เลือกทำประกันชีวิตผ่าน noon.in.th ทุกคนได้รับผลประโยชน์อย่างสุดสุดจริงๆ เพราะประกันชีวิตไม่แค่อะไรก็ได้ แต่ต้องเข้าใจและตอบโจทย์ตัวเราได้จริงๆ
                     เลือกแบบประกันชีวิตที่ใช่จากตรงนี้ได้เลย!!   ขอบคุณแหล่งข้อมูล : .itax.in.th, prachachat.net, krungthai-axa.co.th, bangkokbiznews.com, aia.co.th, muangthai.co.th

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ออกจากงาน ยื่นภาษีเงินได้อย่างไร

การออกจากงานไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ หรือถูกเชิญออกล้วนต่างหนีไม่พ้นในเรื่องของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับใครที่สงสัยว่าการยื่นภาษีของผู้ที่ออกจากงานแล้วนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือวิธีการที่แตกต่างไปจากที่เคยยื่นภาษีแค่ไหน

7 ข้อคิดสู่ความสำเร็จจากนักลงทุนตัวพ่อ วอเรน บัฟเฟต์

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก เขามีเคล็ดลับในการลงทนุอย่างไรให้ตัวเองร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 128.3 พันล้านดอลลาร์