2 นาที

ครบจบในที่เดียว!! 5 STEPS ขั้นเทพ เคลมประกันโควิด-19 อย่างไรให้ได้ชัวร์

แชร์

สถานการณ่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงอย่างน่าใจหาย เพื่อเป็นการบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว ศบค.จึงประกาศขยายระยะเวลาล็อกดาวน์เพิ่มอีก 14 วัน และปรับพิ่มพื้นควบคุมสูงสุดเป็น 29 จังหวัด

ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มากขึ้น และความเร็วในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างเดลต้าทำให้เรากลับมาสนในเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 มากขึ้น อ้างอิงจากสถิติการค้นหาในหัวข้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” พบว่าประกันภัยโควิด-19 มีการค้นหามากเป็นอันดับที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบทเรียนจากการแพร่ระบาดในรอบที่แล้วนั้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินเป็นอย่างมาก การทำประกันภัยโควิด-19 จึงอาจกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเรารักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ได้

ประกันภัยโควิด 19 นับว่าเป็นการประกันภัยในรูปแบบใหม่ การศึกษาเงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครองของประกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือขั้นตอนการขอรับผลประโยชน์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าการเคลมประกัน ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนอย่างไร เตรียมตัวยังไง เอกสารออะไรบ้างที่ต้องมี บทความนี้มีทุกคำตอบที่คุณมองหาอย่างแน่นอน 


เคลมประกันโควิด-19ขั้นตอนการเคลมประกันภัยโควิด-19 


STEP 1 ติดต่อบริษัทประกันที่คุณทำประกันภัยโควิด-19 ไว้  ซึ่งจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นกัน  


ชื่อบริษัทประกันภัย เบอร์ติดต่อ 
สินทรัพย์ประกันภัยโทร 1729 
ทิพยประกันภัยโทร 1736 
สินมั่นคงประกันภัยโทร 1596 
วิริยะประกันภัย โทร 1557 
อาคเนย์ประกันภัยโทร 1726 
กรุงเทพประกันภัยโทร  0 2285 8888 
เอเชียประกันภัย1950 โทร 02-869-3344 
เมืองไทยประกันภัย  โทร 1484
ไทยประกันภัย โทร 02 613 0123
นวกิจประกันภัย โทร 1748


STEP 2 เตรียมเอกสารสำหรับการเคลมให้พร้อม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมี ดังนี้ 

  • กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งจะได้รับหลังจากการสัญญาทำประกันภัยเรียบร้อยดีแล้ว โดยภายในกรมธรรม์จะระบุถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆ อาทิเช่น รายละเอียดความคุ้มครอง ชื่อผู้เอาประกัน หรือชื่อผู้รับผลประโยชน์ 
  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันที่คุณตกลงทำประกันภัยโควิด 
  • ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่วินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19  หรือเอกสารการผลตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR
  • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ตรวจพบเชื้อโคโรน่าไวรัส – โควิด-19 (Novel- Coronavirus หรือ 2019-CoV) 
  • สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย 
  • สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ 
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย 
  • ใบเสร็จค่ารักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ตัวจริง  

หมายเหตุ กรณีที่ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้หลายกรมธรรม์และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จค่ารักษาหลายฉบับ คุณไม่สามารถทำการคัดลอกได้เอง ต้องขอสำเนาจากโรงพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองให้เท่านั้น 


covid-19-insurance


STEP 3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 


ตรวจสอบชื่อผู้เอาประกัน ชื่อผู้รับผลโยชน์ หมายเลยบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวคุณเอง หรือครอบครัวของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้หน้าที่ของบริษัทประกันภัยทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเร็วขึ้น 


STEP 4 ส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัย 


สำหรับขั้นตอนนี้คุณสามารถจัดส่งเอกสารสำหรับเคลมประกันได้หลากหลายรูปแบบ แต่ noon แนะว่าจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ หรือบริการขนส่งเอกสารอื่นๆ อาจจะเป็นคำตอบที่ดีทีสุด เนื่องจากจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ให้กับตัวคุณเองได้ และ noon แนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าให้ทำใบปะหน้าที่ระบุรายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ส่งแนบไปด้วยเพื่อป้องเอกสารหล่นหาย 


STEP 5 รอรับเงิน 


หลังจากที่เอกสารได้รับการตรวจสอบเรียบร้อย บริษัทผู้รับประกันจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ซึ่งจะได้เงินช้าหรือเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอน และเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ยกตัวอย่าเช่น บริษัทกรุงเทพประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน 


หมายเหตุ หลังจากที่รับเงินค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจทานมูลค่าเงินด้วยว่าครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือไม่ และกรณีที่ไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งตัวแทน หรือบริษัทผู้รับประกันทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จนเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจทำให้คุณไม่สามารถไปขอเงินส่วนที่ขาดได้ ดังนั้นจงรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเอง และครอบครัวให้ดี  


ประกันภัยก็เปรียบสเหมือนกับการแต่งงานที่คุณจะต้องมีทั้งความพร้อม และความเข้าใจ หากมีแค่ความต้องการเพียงอย่างเดียวอาจส่งคุณไปไม่ถึงฝั่งฝัน  และสุดท้ายนี้ noon อยากเตือนทุกคนว่าหากทำประกันภัยโควิด-19  แบบ “เจอ จ่าย จบ” ไว้แล้ว และตั้งใจ หรือจงใจเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อรับเชื้อหวังได้เงินเคลมประกัน (สินไหมทดแทน) คปภ.จะมองว่าว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต และหากบริษัทประกันตรวจพบจะไม่รับผิดชอบ โดยถือให้กรมธรรม์ประกันภัยโควิดนั้นเป็นโมฆะ “เงินก็ไม่ได้ แถมยังเจ็บตัวอีกต่างหาก”  ทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจดีกว่าสบายทั้งใจ สบายทั้งกาย 


covid-19-insurance


ขอบคุณแหล่งข้อมูล: oic.or.th, prachachat.net, bangkokbiznews.com

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพเดี่ยว กับประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติม ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันนั้นมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยว (ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต) และประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (ทำพ่วงประกันชีวิต) แล้วแต่ละแบบมีลักษณะต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เราควรเลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบ

“เงื่อนไขจ่ายเงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่งง”

ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ใครกำลังมองหาของขวัญที่ถูกใจผู้สูงอายุวัยเก๋า และช่วยเบาใจลูกหลานอย่างเรา ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุน